Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου Κίτρους is using Librarika, the free Integrated Library System (ILS) for managing its library online. You can also leverage this wonderful library information platform to manage your organization's library, family library or even your own personal library online.